Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

logo cur

Informujemy, że w okresie od 22 czerwca do 31 sierpnia 2018 r. POP w Bielsku-Białej, w Częstochowie i w Sosnowcu wprowadza dedykowaną rekrutację jedynie dla podmiotów zamierzających kierować wsparcie dla osób:

- w wieku 50 lat i więcej,
- o niskich kwalifikacjach.


Tożsamy z powyższym tryb rekrutacji zostanie wprowadzony w POP w Rybniku w okresie od 25 czerwca do 31 sierpnia 2018r.

 

Wprowadzenie dedykowanej rekrutacji dla ww. osób jest zgodne z Załącznikiem nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 285/241/V/2018 z dnia 13.02.2018 r. „Opis systemu wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie śląskim”.

Szczegółowe informacje