Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

nsmail 1W grudniu 2018 r. prowadzony będzie nabór wniosków na wsparcie dla osób fizycznych, mieszkańców obszaru, niebędących rolnikami, którzy chcą założyć własną firmę. Do wykorzystania będzie kwota 400 tys. zł i wsparcie dla 8 projektów. Kwota dofinansowania każdego projektu to 50 000 zł, za które wnioskodawca może dokonać zakupu przedmiotów i usług, remontów budynków, niezbędnych do prowadzenia działalności.

Osoba chcąca pozyskać wsparcie nie musi wnosić swoich środków i może pozyskać 100% dofinansowania na wszystkie wydatki wskazane w zestawieniu kosztów. W ramach konkursu należy złożyć wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami i biznesplan. Wniosek jest spisem najważniejszych danych. Biznesplan to zobrazowanie całego pomysłu na biznes. Zawiera opis oferowanych produktów lub usług, dostawców, odbiorców, sposobów promocji, dystrybucji, analizę konkurencji oraz kalkulację kosztów i przychodów prowadzenia firmy.


O dotacje dla firm, które chcą się rozwijając, będzie można aplikować w II kwartale 2019 roku. W ramach konkursu ograniczona została maksymalna kwota dofinasowania projektu do 150 tyś. zł, limit środków w konkursie to 311 543 zł. Firmy, które działają na terenie jednej z sześciu gmin, z doświadczeniem powyżej 1 roku, mogą otrzymać wsparcie. Dla firm prowadzonych przez kobiety będzie to do 70 % dofinansowania, a dla firm prowadzonych przez mężczyznę oraz spółek do 50%. Dokładniejsze informacje z tego zakresu przybliżymy Państwu przed naborem wniosków.


Informacje szczegółowe o konkursach, warunkach pozyskania wsparcia, terminach, można uzyskać od pracowników biura Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” w siedzibie w Mykanowie ul. Cicha 72 lub pod numerami telefonów: 724 043 108 lub 34 374 00 01, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.
Warto skorzystać!