Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy


W dniu 19.01.2015 r. Komisja Rekrutacyjna zakończyła proces rekrutacji uzupełniającej  w projekcie „Nowa szansa”_II ścieżka (działalność gospodarcza). Poniżej przedstawiamy listę rankingową Kandydata zakwalifikowanego do udziału w projekcie (lista do pobrania).

 

LISTA rankingowa Kandydata zakwalifikowanego