Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

LPILokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zaprasza na spotkanie informacyjne pt. „Realizacja i rozliczanie projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 dla przedsiębiorców” w Częstochowie.


W spotkaniu wezmą udział pracownicy Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie – instytucji, która pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 w odniesieniu do działania 1.2., działania 3.2., działania 3.3. i poddziałania 3.5.3. (tj. działań skierowanych do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizujących projekty na terenie województwa śląskiego).

LPIWójt Gminy Mstów (powiat częstochowski) oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego.


Mobilny Punkt będzie dostępny w siedzibie Urzędu Gminy Mstów, ul. Gminna 14,  w dniu 10 czerwca 2019 roku, w godzinach 10.00 - 13.00.

LPIWójt Gminy Janów (powiat częstochowski) oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego.


Mobilny Punkt będzie dostępny w siedzibie Urzędu Gminy Janów (Sala Konferencyjna), ul. Częstochowska 1, w dniu 11 czerwca 2019 roku, w godzinach 10.00 - 13.00.

LPIStarosta Myszkowski oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego.


Mobilny Punkt będzie dostępny w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myszkowie, Myszków, ul. Pułaskiego 6 (sala 414), w dniu 18 czerwca 2019 r. (wtorek), w godzinach 10.00-13.00.

LPILokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zaprasza na szkolenie pt. „Zasady przygotowania projektu i wniosku o dofinansowanie z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 dla sektora edukacji”.


Szkolenie skierowane jest do potencjalnych Beneficjentów/Projektodawców z sektora edukacji, którzy zamierzają aplikować o środki z EFS w ramach RPO WSL 2014-2020, w szczególności przedstawicieli instytucji planujących aplikować o środki z poddziałania11.1.4 RPO WSL.