Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

LPILokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie informuje, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła cykl spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców, dla których w perspektywie unijnej na lata 2014-2020 wciąż czeka duże wsparcie finansowe. Zapraszamy do udziału wszystkich przedsiębiorców z sektora MŚP zainteresowanych finansowymi instrumentami wsparcia udzielanymi ze środków Unii Europejskiej dla programów: Polska Wschodnia i Inteligentny Rozwój. Najbliższe spotkanie dotyczące pełnej oferty Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości już 25 października br. (środa) w Warszawie. Harmonogram wszystkich spotkań dostępny na stronie: http://www.parp.gov.pl/spotkania-dla-przedsiebiorcow.