Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

logotypy pasek

Projekt „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” (SO RIS w PPO)

 

Czas realizacji projektu:  styczeń 2017 r. - marzec 2019 r.

 

Projekt „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3 Profesjonalizacja IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Wartość projektu: 4 756 146,11 PLN
Wartość dofinansowania z UE:  3 940 000,00 PLN

 

Lider projektu: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego