Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 

Nr postępowania ZAM/36/MP-LP-LZ/2019

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi prowadzenia szkoleń/kursów zawodowych wraz z egzaminami certyfikowanymi oraz prowadzenia szkoleń/kursów podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe dla uczestników projektów „Nowa praca – lepsza praca” oraz „Szansa na lepsze zatrudnienie”

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługa

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ

Załączniki 1, 1A, 2a, 2b, 2c - ZAM/36/MP-LP-LZ/2019

Załączniki 3 - ZAM/36/MP-LP-LZ/2019

Załączniki 4 - ZAM/36/MP-LP-LZ/2019