Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 

Nr postępowania ZAM/27/CP/2019

 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Budowa hali przemysłowej wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu inwestycji w lokalizacji Częstochowa, ul. Ekonomiczna 5.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługa

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ

Projekt zagospodarowania terenu