Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

OGŁOSZENIE  O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU - Usługi


Nr postępowania ZAM/36/MP-LP-LZ/2019


Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi prowadzenia szkoleń/kursów zawodowych wraz z egzaminami certyfikowanymi oraz prowadzenia szkoleń/kursów podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe dla uczestników projektów „Nowa praca – lepsza praca” oraz „Szansa na lepsze zatrudnienie”


Zamawiający informuje,że zmianie uległ Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy w częściach od I do XVII zmieniony został opis ceny jednostkowej-  Kolumna 1, wiersz 4 i 6.


W związku z powyższym zmianie ulegają:  termin składnia ofert (do dnia 11.09.2019 r. , do godz. 9.00) oraz termin otwarcia ofert ( w  dniu 11.09.2019r. godz. 9.15)

 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU - Usługi

Załączniki 1 SIWZ - ZAM/36/MP-LP-LZ/2019 - Korekta