Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

POKL.logo

Artykuł opublikowano w Twój POtencjał KLuczem do sukcesu 2014

 


Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zaprezentował wybrane projekty realizowane w ostatnich latach na Śląsku. Spośród wielu projektów wybrano kilka tych, które są przykładem na dobrze zrealizowane działania, dzięki którym fundusze unijne wpłynęły na poprawę życia mieszkańców naszego województwa. Zebrano je pod wspólnym tytułem  „ Twój POtencjał KLuczem do sukcesu”, wśród nich znalazł się też projekt „Szkolenia szansą na rozwój” realizowany przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

 


Projekt realizowany był od października 2012 roku do końca lipca 2014 roku. W sumie ukończyło go 111 osób – uczestnikami były osoby pracujące, które chciały podnieś swoje umiejętności i kwalifikacje. Oferowaliśmy trzy rodzaje szkoleń:

  • obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie CNC,
  • administrowanie i programowanie Baz Danych,
  • język angielski z elementami języka technicznego.

Dodatkowo przeprowadzono także warsztaty interpersonalne dla uczestników, by jeszcze lepiej przygotować ich do zmieniającej się dynamicznie sytuacji na rynku pracy, podnieść motywację i umiejętności interpersonalne.
Warto dodać, że oddziaływanie projektu trwa nadal, absolwenci naszych szkoleń zmieniają pracę, awansują ich życie zmienia się na lepsze.  Pracodawcy zwracają się do nas z prośbami o skontaktowanie ich z uczestnikami projektu  ponieważ chcą  przedstawić oferty zatrudnienia. Historię jednej z naszych uczestniczek znajdziecie Państwo w  publikacji.

09-01     09-02

09-03     09-04

09-05

Publikacja Twój POtencjał KLuczem do sukcesu