Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Okres realizacji projektu: od 01.10.2011r. do 29.02.2012r.

 

Cel Projektu

podwyższenie kwalifikacji zawodowych oraz zdolności do świadomego wykorzystywania szans na rynku pracy przez Kobiety i Mężczyzn z terenu Gminy Poczesna.

 

Osiągnięte rezultaty:

Wsparciem w ramach projektu objętych zostało 20 osób. (10 nieaktywnych zawodowo w tym 6 K oraz 10 bezrobotnych w tym 6 K) .

 

W ramach projektu zrealizowano:

  • Zawodowy kurs komputerowy – 60 godzin zajęć,
  • Szkolenia aktywizujące – 30 godzin zajęć,
  • Psychologiczny portret osobowości,
  • Zawodowe konsultacje doradcze – 1 godz. na uczestnika,
  • Seminarium informacyjne nt. Równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

 

 

 

 

 

UE default

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego