Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

SO RISWojewództwo śląskie, jako pierwszy region w kraju posiadało przyjętą przez Sejmik Województwa Śląskiego w 2012 roku "Regionalną Strategię Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013–2020 (RIS)” wraz z zidentyfikowanymi inteligentnymi specjalizacjami regionu (energetyka, ICT, medycyna).


Potrzeba wskazania inteligentnych specjalizacji na poziomie krajowym i regionalnym wynika m.in. z konieczności spełnienia warunku ex-ante, określonego w odniesieniu do Celu Tematycznego 1: Zwiększenie nakładów na badania naukowe, rozwój technologiczny i innowacje, ujętego w Umowie Partnerstwa, tj.: istnienie krajowych lub regionalnych strategii badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji, zgodnie z krajowym programem reform, w celu zwiększenia wydatków na badania i innowacje ze środków prywatnych, co jest cechą dobrze funkcjonujących krajowych lub regionalnych systemów badań i innowacji oraz jest kryterium warunkującym wsparcie na ww. obszary w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

3 1 1 kopiaRaporty Roczne powstały w wyniku zawartego w dniu 13 marca 2013 r. Porozumienia na rzecz partnerskiej współpracy w ramach Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych pomiędzy Województwem Śląskim, Parkiem Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum, Głównym Instytutem Górnictwa, i Technoparkiem Gliwice. Dokument, stanowi podsumowanie rocznej działalności Regionalnego Obserwatorium Specjalistycznego w obszarze Energetyki, działającego przy Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum w Katowicach. Opracowanie prezentuje potencjał technologiczny regionu w sektorze energetyki i technologii energooszczędnych.

RIS biały do wklejaniaUrząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Programu Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2019 – 2030”, który stanowi dokument operacyjny i uzupełniający dla „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego”.


Dokument jest strategicznym planem rozwoju technologicznego regionu, określającym zarówno kierunki rozwoju regionu, jak i metody oraz narzędzia dla ich oceny i monitorowania. Celem Programu jest identyfikacja potencjału regionu na rzecz wzmacniania jego przewagi technologicznej. Dostarcza on aktualnej wiedzy o kierunkach rozwoju technologicznego regionu oraz metodologii budowania przewagi konkurencyjnej w oparciu o istniejący potencjał gospodarczy i naukowo – badawczy.

sorisForum Biznes-Nauka Nano-POWER – inspiracje w branży energetycznej odbędzie się 7 listopada br. w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie (ul. 75 Pułku Piechoty 1A).


Celem Forum jest prezentacja dobrych praktyk dotyczących implementowania nanotechnologii i nanomateriałów w energetyce, budownictwie, ciepłownictwie. Wśród głównych tematów Forum znajdą się między innymi: wykorzystanie nanotechnologii w optoelektronice, produktach termoizolacyjnych, bateriach i akumulatorach oraz katalizatorach dla energetyki i  odnawialnych źródeł energii. - Oprócz osiągnięć naukowych prezentowane będą również utylitarne aspekty wykorzystania nanotechnologii w działalności gospodarczej.


Organizatorem Forum jest Uniwersytet Śląski w Katowicach wraz z Fundacją NANONET, Instytutem Metali Nieżelaznych oraz Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN tworzących konsorcjum Regionalne Specjalistyczne Obserwatorium Nanotechnologii i Nanomateriałów.


W celu rejestracji na spotkanie prosimy o wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem http://transfer.us.edu.pl/formularz-zgloszeniowy. Ilość miejsc na Forum ograniczona.


Szczegółowy program wydarzenia dostępny na stronie internetowej http://transfer.us.edu.pl/program_spotkania

 

Organizatorzy zapewniają:

  • Bezpłatną możliwość zapoznania się z aktualnymi trendami w branży nanotechnologicznej.
  • Bezpłatną możliwość przeprowadzenia prezentacji Państwa produktów (dziesięciominutowe wystąpienie, foldery reklamowe, roll upy).
  • Bezpłatną możliwość organizacji stoiska podczas imprezy towarzyszącej organizowanej w tej samej lokalizacji i czasie tj. Targach Pracy.

 

Warunkiem skorzystania z powyższej propozycji jest rejestracja za pośrednictwem formularza rejestracyjnego http://transfer.us.edu.pl/formularz-zgloszeniowy. Liczba bezpłatnych miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Więcej informacji o wydarzeniu  udzielają pracownicy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Pan Jacek Nowak tel. (32) 359 22 71 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz
Pan Michał Fafiński, tel. (32) 359 23 44 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Spotkanie realizowane jest w ramach projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” (SO RIS w PPO)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Działania 1.3. Profesjonalizacja IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Program spotkania Nano-POWER

LL baner

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie zaprasza do udziału w spotkaniu Living Lab "Klastry energii- generacja rozproszona i bezpieczeństwo energetyczne", które odbędzie się 22 listopada 2018 w Częstochowskim Parku Przemysłowo-Technologicznym.

Spotkanie Living Lab ma formę paneli dyskusyjnych mających na celu animowanie i zacieśnianie współpracy. Formuła paneli dyskusyjnych umożliwia wymianę poglądów pomiędzy przedsiębiorcami, sferą nauki i administracji, w kierunku budowania partnerstw na rzecz realizacji wspólnych projektów z zakresu energetyki.

sorisSzanowni Państwo,

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska) oraz Park Naukowo- Technologiczny „Euro-Centrum” serdecznie zapraszają do udziału w panelu dyskusyjnym połączonym z warsztatem na temat technologii energetycznych przyszłości (rozproszonych, zero- i niskoemisyjnych źródeł energii) realizowanego w ramach projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” finansowanego z Działania 1.3 „Profesjonalizacja IOB” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Panel zostanie zorganizowany we wtorek, 8 maja 2018 r. w godz. 8.00 – 16.00 w siedzibie Parku Naukowo-Technologicznego „Euro-Centrum” w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103, budynek nr 8.

I kwartał 2018 roku obfitował w spotkania organizowane w ramach projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3 Profesjonalizacja IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Cykl spotkań rozpoczęło spotkanie branżowe „Otoczenie regulacyjne i finansowanie inwestycji w innowacyjne rozwiązania technologiczne dla energetyki konwencjonalnej”, które odbyło się 15 lutego 2018 r. w siedzibie Częstochowskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali przedstawiciele przedsiębiorstw działających w branży energetycznej na terenie województwa śląskiego.

banerAgencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. oraz CBE Polska zapraszają na specjalistyczne Spotkanie B2B "Nowoczesne technologie i perspektywy rozwoju energetyki zawodowej w Polsce" które odbędzie się w dniu 20 marca 2018 roku w Częstochowie, w siedzibie Częstochowskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego.