Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Okres realizacji projektu: 02.05.2009 r. -30.09.2009 r.

 

Cel Projektu

Doskonalenie praktycznych umiejętności w zakresie profesjonalnego przygotowywania przyjęć okolicznościowych przez 30 kobiet oraz pobudzenie aktywności zawodowej mieszkańców sołectw Słowik i Korwinów.

 

Osiągnięte rezultaty:

W ramach projektu zorganizowano:

  • 48 godzinny kurs "Profesjonalna organizatorka uroczystości" składający się 2 modułów szkoleniowe po 24 godziny w ramach, którego przeszkolono 30 kobiet;
  • 2 sesje informacyjne (z zakresu przedsiębiorczości oraz z zakresu pozyskiwania środków unijnych) dla mieszkańców sołectw Słowik i Korwinów;
  • piknik integracyjny w plenerze na zakończenie projektu dla mieszkańców sołectw Słowik i Korwinów.

 

 

 

UE default

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego