Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Częstochowa, dnia 07.08.2020 r.

WEZWANIE
AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

 

Zarząd Spółki Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie, działając na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798 z późn. zm.), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji zgodnie z przepisami wskazanej ustawy.

Dokumenty akcji należy złożyć w siedzibie Spółki: Al. Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 8, 42-202 Częstochowa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach od 7.30 do 15.30.