Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Okres realizacji projektu: od 01.10.2010 r. do 31.07.2012 r.

 

Cel Projektu

wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, uczennic pochodzących z obszarów wiejskich i zwiększenie ich zdolności do przyszłego zatrudnienia.

 

Osiągnięte rezultaty:

  • Utworzenie dwóch Szkolnych Ośrodków Kariery;
  • 1364 uczniów i uczennic z regionu skorzystało ze wsparcia w ramach projektu m.in.: zajęć wyrównawczych z matematyki, fizyki, biologii, języka angielskiego, ICT, zajęć z przedsiębiorczości, z warsztatów z orientacji i poradnictwa zawodowego, indywidualnego poradnictwa psychologiczo-zawodowego, zajęć rozwijających w ramach kół zainteresowań.

 

 

 

 

 

UE default

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego