Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

bzer.logotypy

 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

tytuł projektu: Eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka  u pracowników i pracownic Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.


Celem projektu jest nabycie i podniesienie kompetencji i umiejętności oraz poprawa warunków i środowiska pracy w zakresie eliminacji zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, umożliwiające kontynuowanie zatrudnienia przez 36 (w tym 23 kobiety) pracowników i pracownic ARR w Częstochowie S.A. w okresie  od 01.09.2018 do 31.08.2019 poprzez szkolenia, a także modernizację stanowisk pracy.


Dofinansowanie projektu z UE: kwota 178.961,20 PLN.