Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

 

O projekcie
Cel projektu
Wsparcie
Dla kogo?
Kontakt

Beneficjent: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

 

Okres realizacji projektu:  01.01.2014r. -  30.06.2015r.

 

Łagodzenie skutków procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstw w Częstochowie i w powiecie częstochowskim spowodowanych coraz większą liczbą zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy

 

Cel projektu będzie realizowany poprzez:

  • wsparcie szkoleniowo-doradcze i poradnictwo psychologiczne (dla 30 osób),
  • bezzwrotne wsparcie finansowe (dotacja) na rozwój przedsiębiorczości w maksymalnej wysokości 40.000 zł (dla 24 osób),
  • bezzwrotne wsparcie finansowe (pomostowe) wypłacane przez 6 miesięcy po rozpoczęciu działalności gospodarczej w maksymalnej wysokości 1.600 zł/m-c, połączone z doradztwem biznesowym (dla 24 osób),
  • szkolenia biznesowe po rozpoczęciu działalności gospodarczej (dla 24 osób),
  • szkolenia zawodowe podnoszące kwalifikacje zawodowe w celu znalezienia nowego zatrudnienia (dla 6 osób),
  • pośrednictwo pracy (pomoc w znalezieniu nowego zatrudnienia dla 6 osób).

 

  • zwolnione (pozostające bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu), przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn zakładu pracy, pracujące lub zamieszkałe w Częstochowie lub powiecie częstochowskim, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (24 osoby)
  • zwolnione (pozostające bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu), przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn zakładu pracy, pracujące lub zamieszkałe w Częstochowie lub powiecie częstochowskim, zamierzające podnieść lub zmienić swoje kwalifikacje zawodowe w celu znalezienia nowego zatrudnienia (6 osób).

Udział w projekcie jest bezpłatny

 

Biuro Projektu:

Al. Najświętszej Maryi Panny lok. 1,  42-202 Częstochowa

e-mail: nowaszansa@arr.czestochowa.pl

tel. 34/ 324-50-75

www.nowaszansa.czest.pl

 

Zespół Projektowy:

Małgorzata Wolińska - Koordynator Projektu [email: mwolinska@arr.czestochowa.pl]

Maciej Szecówka - Specjalista  ds. szkoleń i pośrednictwa pracy [email: mszecowka@arr.czestochowa.pl]

Katarzyna Wołczyńska - Specjalista ds. dotacji [email: mwolczynska@arr.czestochowa.pl]

 

Łagodzenie skutków procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstw w Częstochowie i w powiecie częstochowskim spowodowanych coraz większą liczbą zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy

 

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.

UE default

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego