Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/7/OWES/2023
 

 

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej i doradczej w ramach Strefy Fundraisingu  dla uczestników projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018-2023”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

 


Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., 42-202, al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 8. Ofertę można składać w następujący sposób: osobiście w Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. (7:30-15:30), za pośrednictwem poczty i firm kurierskich na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu oferty), drogą elektroniczną przesyłając skan oferty na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. do dnia 05.04.2023 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/3/OWES/2023
 

 

Przedmiot zamówienia: Usługi doradztwa specjalistycznego prawnego w kontekście funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej (PES), w tym przedsiębiorstw społecznych (PS), kierowanego do uczestników projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018 - 2023”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

 


Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., 42-202, al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 8. Ofertę można składać w następujący sposób: osobiście w Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. (7:30-15:00), za pośrednictwem poczty i firm kurierskich na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu oferty), drogą elektroniczną przesyłając skan oferty na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub bezpośrednio poprzez Bazę Konkurencyjności do dnia 25.01.2023 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/2/OWES/2023
 

 

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej i doradczej w ramach Strefy Fundraisingu  dla uczestników projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018-2023”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

 


Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., 42-202, al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 8.
Ofertę można składać w następujący sposób: osobiście w Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. (7:30-15:30), za pośrednictwem poczty i firm kurierskich na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu oferty), drogą elektroniczną przesyłając skan oferty na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 26.01.2023 r.

 

Zapytanie ofertowe

ZAM/1/CP/2023

 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa  pylonu reklamowego  przy wjeździe na posesję (główny wjazd od Wały Dwernickiego) przy szlabanie, na działce nr 228/4 obręb 24, w tym

  1. Projekt robót budowlanych   - w ilości 3 egzemplarzy oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej,
  2. Projekt techniczny - w ilości 2 egzemplarze oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej,

Zakres opracowania i obowiązki Wykonawcy obejmują także: uzyskanie map, w tym mapy do celów projektowych niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy, uzyskanie niezbędnych dokumentów formalno – prawnych, w tym pozwoleń, uzgodnień, opinii organów administracyjnych lub innych decyzji niezbędnych do budowy pylonu reklamowego, przygotowanie i złożenie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych w imieniu Zamawiającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, wykonanie projektu zasilania elektrycznego dla pylonu, wykonanie projektu fundamentu i projektu architektonicznego dla pylonu.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/15/OWES/2022
 

 

Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów szkoleniowych dla uczestników szkoleń projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018 - 2023” realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

 


Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., Al. Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 8, 42-202 Częstochowa lub skan oferty na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 09 listopada 2022 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/7/OWES/2022
 

 

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej w ramach szkoleń dla uzyskania wiedzy i umiejętności do założenia i prowadzenia działalności w sektorze Ekonomii Społecznej (ES) oraz w ramach szkoleń rozwijających kompetencje menedżerskie – Akademia Liderów ES dla uczestników projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018-2023”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

 


Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., Al. Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 8, 42-202 Częstochowa lub skan oferty na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 02 września 2022 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/9/OWES/2022
 

 

Przedmiot zamówienia: Usługa pełnienia roli członka Komisji Oceny Wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego na zatrudnione osoby w  istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych w ramach projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018 - 2023” realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

 


Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., Al. Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 8, 42-202 Częstochowa - Biuro Zarządu ARR lub skan oferty na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 7 czerwca 2022 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/6/OWES/2022
 

 

Przedmiot zamówienia: Usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń zawodowych dla pracowników nowoutworzonych przedsiębiorstw społecznych - osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  w ramach projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018-2023”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

 


Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., 42-202, al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3 (Biuro projektu JOWES) lub skan oferty na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 7 kwietnia 2022 r.