Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Okres realizacji projektu: od 01.06.2009 r. - 30.04.2011 r.

 

Cel Projektu

wzmocnienie sieci IOB, poprzez wprowadzenie nowej usługi o charakterze proinnowacyjnym świadczonej przedsiębiorcom. Wzmocnienie sieci IOB, przełożyło się na wzrost konkurencyjności polskich przedsiębiorców.

 

Osiągnięte rezultaty:

  • został wypracowany i wdrożony standard świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym – audyt potrzeb marketingowych,
  • przeprowadzono 30 audytów wśród przedsiębiorstw i dla każdego nich opracowano raport z zaleceniami pozaaudytowymi,
  • opracowano podręcznik świadczenia usługi, który został udostępniony Instytucjom Otoczenia Biznesu w całej Polski.

UE default

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego