Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Znak sprawy: ZAM/34/OWES/2019

 

Przedmiot zamówienia: Pełnienie roli członka Komisji Oceny Wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego na zatrudnione osoby w tworzonych lub istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych w ramach projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018 - 2023” realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

 

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., Al. Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 3 i 4, 42-202 Częstochowa - Biuro Projektu lub przesłanie skanu oferty na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 14.08.2019 r. do godz. 15:30.

 

 

Szczegółowe informacje Zapytania Ofertowego

Oferta cenowa - ZAM/34/OWES/2019

 


 

 

Errata do zapytania ofertowego nr ZAM/34/OWES/2019

 

W Zapytaniu ofertowym nr ZAM/34/OWES/2019 z dnia 06.08.2019 r. Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. dot. Pełnienia roli członka Komisji Oceny Wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego na zatrudnione osoby w tworzonych lub istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych w ramach projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018 - 2023” realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego nastąpił błąd dotyczący wymaganej kalkulacji ceny netto / brutto. W związku z powyższym stwierdza się że w zapytaniu następują odpowiednie zmiany:

 

Errata do zapytania ofertowego nr ZAM/34/OWES/2019

 


 

Informacja o wynikach postępowania - ZAM/34/OWES/2019