Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY ZAMÓWIENIA

 

Znak sprawy: ZAM/14/OWES/2016

 

Postępowanie dot. Przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie treningu interpersonalnego dla uczestników projektu planujących założyć przedsiębiorstwo społeczne/stworzyć miejsce pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym w ramach projektu „Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY ZAMÓWIENIA

 

Znak sprawy: ZAM/16/OWES/2016

 

Postępowanie dot. Przeprowadzenie usługi doradztwa indywidualnego i grupowego dla uczestników projektu planujących założyć przedsiębiorstwo społeczne/stworzyć miejsce pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym w projekcie „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.