Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/36/CT/2018

 

Przedmiot zamówienia: Usługa zaangażowania ekspertów branżowych podczas Living Lab w ramach projektu  „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3 Profesjonalizacja IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.


Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.,
al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 8,  do 12 lipca 2018 r. do godz. 15:00

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/35/CT/2018

Przedmiot zamówienia: Usługa zaangażowania ekspertów branżowych podczas spotkań Smart Lab (Smart Lab I i Smart Lab II), na potrzeby Zamawiającego – Agencja Rozwoju regionalnego w Częstochowie S.A. w związku z realizacją projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3 Profesjonalizacja IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; decyzja o dofinanowaniu nr. UDA-RPSL.01.03.00-24-06A2/16-00.

 

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 8, do 12 lipca 2018 r. do godziny 15:00.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/37/OWES/2018

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej dla kadry projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020

 

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3 (Biuro projektu JOWES), do 13 lipca 2018 r. do godz. 12:00.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/34/OWES/2018

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej dla kadry projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020

 

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3 (Biuro projektu JOWES), do 12 lipca 2018 r. do godz. 12:00.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/33/OWES/2018

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej dla kadry projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

 

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3 (Biuro projektu JOWES), do 21 czerwca 2018 r. do godz. 12:00.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/31/CT/2018

Przedmiot zamówienia: Usługa zaangażowania ekspertów branżowych podczas Smart Lab – Smart Lab I – Paliwa alternatywne w energetyce, na potrzeby Zamawiającego – Agencja Rozwoju regionalnego w Częstochowie S.A. w związku z realizacją projektu „ Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3 Profesjonalizacja IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; decyzja o dofinanowaniu nr. UDA-RPSL.01.03.00-24-06A2/16-00.

 

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 8, do 12 czerwca 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/19/OWES/2018

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej w ramach szkoleń dla uzyskania wiedzy i umiejętności do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ES dla uczestników projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

 

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 8, do 12 czerwca 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/32/OWES/2018

Przedmiot zamówienia: Usługa organizacji i przeprowadzenia szkolenia zawodowego z zakresu tworzyw sztucznych i ich właściwości dla pracowników nowoutworzonych przedsiębiorstw społecznych dla uczestników projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

 

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3 (Biuro projektu JOWES), do 11 czerwca 2018 r.