Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

1W dniach 9-10 września gościliśmy w Częstochowie ponad dwadzieścia firm z sektora motoryzacyjnego - głównie poddostawców dla firm produkujących samochody i komponenty motoryzacyjne. Spotkanie  było  jednym z rezultatów obecności Częstochowy w maju tego roku na AutoEvent 2014 – konferencji motoryzacyjnej, której Częstochowa była patronem i  współorganizatorem.  Oba spotkania realizowane były w ramach działań promocji inwestycyjnej  miasta.

 

 

  

 


Podczas wizyty w Częstochowie reprezentanci Polskiej Izby Motoryzacji oraz firm z sektora motoryzacyjnego spotkali  się z Prezydentem Krzysztofem Matyjaszczykiem w celu omówienia możliwości i warunków nowych inwestycji na terenach specjalnych stref ekonomicznych w Częstochowie.


Dzięki dobremu klimatowi współpracy Miasta z zakładami produkcyjnymi TRW udało się także zorganizować spotkanie w dyrekcją dwóch zakładów TRW połączone ze zwiedzaniem linii produkcyjnych poduszek powietrznych i pasów bezpieczeństwa. Zgodnie uznano, że zakłady TRW w Częstochowie należą do najbardziej nowoczesnych i efektywnych zakładów produkujących komponenty dla wiodących producentów samochodów na całym świecie.


Celem spotkań była wymiana doświadczeń, nawiązanie kontaktów biznesowych,  a także  zapoznanie z ofertą inwestycyjną  Częstochowy. Podczas wtorkowego spotkania Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk  przedstawił gościom  atuty inwestycyjne Częstochowy zachęcając ich  do lokowania kapitału, szczególnie w specjalnych strefach ekonomicznych w Częstochowie. Dyskutowano także o  przywilejach i zachętach inwestycyjnych dla przedsiębiorców, a także mocnych stronach Częstochowy na tle innych miast w Polsce.


Warto dodać, że branża automotive rozwija się w Częstochowie bardzo dynamicznie,  wśród przedstawicieli tego sektora  na terenie miasta można wymienić, oprócz TRW,  choćby firmy takie jak: Brembo, Gomma, Exact Systems, SGP, Trimsol, Automex, Linex, CGR Polska, CSF Poland, Global Safety Textiles, Sila Poland.  Stąd tak ważne jest dbanie o dobry klimat współpracy z firmami branży motoryzacyjnej,  by kolejni inwestorzy z tego sektora mogli dostrzec  potencjał inwestycyjny Częstochowy.


Podczas spotkania zainicjowano także rozmowy z Polską Izbą Motoryzacji o szczegółach kolejnych spotkań w ramach promocji inwestycyjnej Częstochowy.

 

1     2

3     4

5     6

7