Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

2W Częstochowskim Parku Przemysłowo-Technologicznym odbyła się 6 listopada   konferencja „Specjalna Strefa Ekonomiczna sprzyja małym i średnim inwestorom”.  Udział  w niej wzięli zarządzający poszczególnymi  strefami ekonomicznymi  w Polsce, którzy w Częstochowie zorganizowali swoje cykliczne spotkanie podsumowujące działalność w strefach, a także przedsiębiorcy.   Honorowy patronat nad konferencją  objął Minister Gospodarki - Wicepremier Janusz Piechociński. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki i  władze miasta Częstochowy.

 

Podczas otwarcia konferencji Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk podkreślał, że ostatnie lata to intensywne starania o zmianę wizerunku miasta, a także  poprawę klimatu dla biznesu, objęcie strefami ekonomicznymi nowych terenów inwestycyjnych, jak również przygotowanie programu wsparcia przedsiębiorców. Z kolei Wiceminister Gospodarki Andrzej Dycha przyznał, że w Częstochowie udało się stworzyć przestrzeń do przyciągnięcia inwestorów, a Miasto poprzez wypracowanie systemu współpracy idzie tropem miejsc mających dobrą inwestycyjną reputację. Również Prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Piotr Wojaczek docenił dobry klimat inwestycyjny Miasta, owocujący lokalizacją na naszym terenie aż dwóch specjalnych stref ekonomicznych, które dodatkowo zamiast z sobą konkurować, podpisały z Miastem trójstronne porozumienie o współpracy,  co jest ewenementem w skali kraju.  


W trakcie konferencji podejmowano tematy ważne dla potencjalnych inwestorów strefowych, stąd na początek  Małgorzata Szczepańska, Dyrektor Departamentu Wdrażania Programów Operacyjnych Ministerstwa Gospodarki, przedstawiła  możliwości dofinansowania działalności MŚP na lata 2014-2020. Następnie Paweł Barański z firmy audytorsko-doradczej KPMG omówił perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych, a Bartłomiej Leszczyński reprezentujący  Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną oraz Mariusz Kawa ze strefy Euro - Park Mielec, zaprezentowali tereny zlokalizowane w Częstochowie. Oddano również głos przedstawicielom firm działających w  obu strefach,  opowiedzieli oni o swoich doświadczeniach związanych z inwestowaniem na obszarze specjalnych stref ekonomicznych. Na koniec odbył się  panel  dyskusyjny, w którym zasiedli:   Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, Piotr Wojaczek, prezes zarządu KSSE, Paweł Barański, dyrektor biura KPMG w Katowicach, Katarzyna Woszczyna, Kanclerz Loży Częstochowskiej Business Center Club oraz  Artur Bramora, poseł na Sejm i przedsiębiorca. Paneliści odpowiadali na szczegółowe pytania dotyczące funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych, między innymi  Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk omówił działania podejmowane przez Częstochowę na rzecz wspierania  inwestorów,  w tym kwestie infrastruktury technicznej w strefie katowickiej, plany budowy drogi na terenie strefy mieleckiej,  usprawnienia  urzędowej procedury administracyjnej,  a także  funkcję  indywidualnego opiekuna projektu inwestycyjnego zapewnianego  przez miejskie Centrum Obsługi Inwestora .


Organizatorami konferencji byli: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK Mielec, partnerem merytorycznym była firma audytorsko-doradcza KPMG.


Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, do udziału w nim zarejestrowała się ponad setka przedsiębiorców. Warto także  podkreślić, że działania promujące specjalne strefy ekonomiczne w Częstochowie już przynoszą bardzo wymierne efekty. Dwóch inwestorów zakupiło grunty w strefie Euro - Park Mielec,  kilku kolejnych prowadzi poważne rozmowy dotyczące inwestycji w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

 

1     2

3     4

5     6