Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

gree-it-baner 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC

 

 

Czym jest INTERREG IVC?
Kto bierze udział?
Cel projektu?
Co chcemy osiągnąć?
Kontakt

Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC jest jednym z programów realizowanych w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej i obejmuje swym zasięgiem terytorium 27 państw Unii Europejskiej oraz Norwegii i Szwajcarii. Główne działania Programu koncentrują się na gromadzeniu i analizie rezultatów oraz upowszechnianiu dobrych praktyk wypracowanych w danych obszarze polityki regionalnej. Instytucją koordynującą program INTERREG IVC w Polsce jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – Departament Współpracy Terytorialnej.

Agencja Rozwoju Regionalnego reprezentuje w projekcie Częstochowę, która jest jedynym miastem, reprezentującym nasz kraj w konsorcjum projektowym.
W projekcie bierze w sumie udział 10 państw Europy. Poza częstochowską ARR w projekcie biorą udział przedstawiciele następujących miast: Barcelona, Rzym, Amsterdam, Manchester, Catania, Ryga, Oresund, Malta, Kranj.

Zbadanie możliwości oszczędności energetycznej w sektorze ICT w czterech głównych obszarach:

  • inteligentne systemy usług mające na celu dostarczanie usług elektroenergetycznych z zakresu dystrybucji wody oraz usług danych, zapewniając obniżenie kosztów i zwiększenie efektywności;
  • technologie informacyjne i komunikacyjne oraz zrównoważony transport;
  • infrastruktura miejska: budynki mieszkalne, biura oraz budynki innego rodzaju;
  • zrównoważony przemysł, który jest kluczowy dla przyszłości gospodarki, pełni wiodącą rolę w zwalczaniu zmian klimatycznych i degradacji środowiska oraz w działaniach na rzecz budowy społeczeństwa wydajnie wykorzystującego zasoby.

Zamierzonym efektem współpracy Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Częstochowie w ramach projektu „Green IT Network Europe” jest wypracowanie szeregu dobrych praktyk oraz wytycznych obejmujących kwestie oszczędności energetycznej w sektorze technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Złożoność tej kwestii wymaga ścisłej współpracy, szeroko zakrojonych badań i analiz oraz wymiany doświadczeń. Głównym celem projektu jest wspieranie 10 miast partnerskich w dążeniu do stworzenia systemu zasad oraz wytycznych odnoszących się do zrównoważonej polityki energetycznej.

Biuro Projektu:

Aleja Najświętszej Maryi Panny 24 lokal 8

42-202 Częstochowa

Tel. 34 360 56 88

Fax 34 360 57 47

Osoby do kontaktu:

mgr Magdalena Makowska – Koordynator projektu [email: mmakowska@arr.czestochowa.pl]

mgr inż. Monika Bednarek – Ekspert d/s efektywności energetycznej z zastosowaniem rozwiązań ICT [email: mbednarek@arr.czestochowa.pl]

mgr Justyna Palacz – Specjalista d/s finansowych [email: jpalacz@arr.czestochowa.pl]

 

1-10 1Częstochowa bierze udział w plebiscycie „Eko-Inspiracja 2014” organizowanym w ramach II edycji programu edukacyjnego  „Odpowiedzialnie z Naturą” przez redakcję miesięcznika „Ekologia i Rynek”.


Ideą programu są działania na rzecz społecznej edukacji ekologicznej oraz promocja idei zrównoważonego rozwoju. Główne cele programu to m.in. kształtowanie postaw przyjaznych dla środowiska naturalnego i prezentacja partnerskich projektów na rzecz ochrony środowiska, realizowanych na terenie Polski wspólnie przez samorządy, przedsiębiorstwa, instytucje, organizacje, stowarzyszenia lub uczelnie.


W ramach programu redakcja miesięcznika wyróżniła specjalnym godłem "EKO-INSPIRACJA": firmy zaangażowane na rzecz ochrony środowiska; innowacyjne i proekologiczne produkty, a także środowiskowe projekty partnerskie, realizowane przez gminy, uczelnie, fundacje lub stowarzyszenia. Wśród wyróżnionych miast znalazła się Częstochowa, która teraz walczy w plebiscycie o statuetkę „Eko-Inspiracja 2014” oraz tytuł laureata plebiscytu w kategorii Miasto Zrównoważonego Rozwoju.

 

Wyboru laureatów plebiscytu dokonają dwa niezależne gremia: internauci oraz Rada Programowa Plebiscytu, w której skład wchodzi m.in.: redakcja miesięcznika „Ekologia i Rynek”, reprezentanci mediów oraz przedstawiciele mecenasów i partnerów projektu.

 

Głosowanie internautów już się rozpoczęło i potrwa do 27 listopada. Zachęcamy wszystkich do głosowania na nasze miasto.

 

Wystarczy:

  • wejść na stronę ekoinspiracja.ekorynek.com – zakładka PLEBISCYT (zagłosuj w „Eko-Inspiracji 2014”),
  • wybrać kategorię Miasto Zrównoważonego Rozwoju i kliknąć przycisk GŁOSUJ – wybierając Częstochowę,
  • wypełnić prawidłowo zamieszczony na stronie plebiscytu formularz głosowania i zaakceptować regulamin.

 

Wyniki plebiscytu zostaną ogłoszone podczas uroczystej Gali Finałowej, która odbędzie się w grudniu.


Źródło: ekoinspiracja.ekorynek.com

UE greenIT

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego