Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

gree-it-baner 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC

 

 

Czym jest INTERREG IVC?
Kto bierze udział?
Cel projektu?
Co chcemy osiągnąć?
Kontakt

Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC jest jednym z programów realizowanych w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej i obejmuje swym zasięgiem terytorium 27 państw Unii Europejskiej oraz Norwegii i Szwajcarii. Główne działania Programu koncentrują się na gromadzeniu i analizie rezultatów oraz upowszechnianiu dobrych praktyk wypracowanych w danych obszarze polityki regionalnej. Instytucją koordynującą program INTERREG IVC w Polsce jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – Departament Współpracy Terytorialnej.

Agencja Rozwoju Regionalnego reprezentuje w projekcie Częstochowę, która jest jedynym miastem, reprezentującym nasz kraj w konsorcjum projektowym.
W projekcie bierze w sumie udział 10 państw Europy. Poza częstochowską ARR w projekcie biorą udział przedstawiciele następujących miast: Barcelona, Rzym, Amsterdam, Manchester, Catania, Ryga, Oresund, Malta, Kranj.

Zbadanie możliwości oszczędności energetycznej w sektorze ICT w czterech głównych obszarach:

  • inteligentne systemy usług mające na celu dostarczanie usług elektroenergetycznych z zakresu dystrybucji wody oraz usług danych, zapewniając obniżenie kosztów i zwiększenie efektywności;
  • technologie informacyjne i komunikacyjne oraz zrównoważony transport;
  • infrastruktura miejska: budynki mieszkalne, biura oraz budynki innego rodzaju;
  • zrównoważony przemysł, który jest kluczowy dla przyszłości gospodarki, pełni wiodącą rolę w zwalczaniu zmian klimatycznych i degradacji środowiska oraz w działaniach na rzecz budowy społeczeństwa wydajnie wykorzystującego zasoby.

Zamierzonym efektem współpracy Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Częstochowie w ramach projektu „Green IT Network Europe” jest wypracowanie szeregu dobrych praktyk oraz wytycznych obejmujących kwestie oszczędności energetycznej w sektorze technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Złożoność tej kwestii wymaga ścisłej współpracy, szeroko zakrojonych badań i analiz oraz wymiany doświadczeń. Głównym celem projektu jest wspieranie 10 miast partnerskich w dążeniu do stworzenia systemu zasad oraz wytycznych odnoszących się do zrównoważonej polityki energetycznej.

Biuro Projektu:

Aleja Najświętszej Maryi Panny 24 lokal 8

42-202 Częstochowa

Tel. 34 360 56 88

Fax 34 360 57 47

Osoby do kontaktu:

mgr Magdalena Makowska – Koordynator projektu [email: mmakowska@arr.czestochowa.pl]

mgr inż. Monika Bednarek – Ekspert d/s efektywności energetycznej z zastosowaniem rozwiązań ICT [email: mbednarek@arr.czestochowa.pl]

mgr Justyna Palacz – Specjalista d/s finansowych [email: jpalacz@arr.czestochowa.pl]

 

Podsumowanie seminarium projektu „Green IT Network Europe”

itgreenlogotypy

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC

 


W dniach 28-30 maja 2014r. Częstochowa gościła reprezentantów 9 europejskich miast pracujących wspólnie z Agencją Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. nad międzynarodowym projektem „Green IT Network Europe” realizowanym w ramach programu współpracy międzyregionalnego „Interreg IVC”.     

W dniu 29 maja w ramach seminarium zorganizowano, w Sali Reprezentacyjnej Ratusza Miejskiego część otwartą spotkania, w której razem z partnerami projektu oraz pozostałymi gośćmi uczestniczyli:  eksperci Politechniki Częstochowskiej oraz Fortum Power and Heat Company: dr inż. Rafał Rajczyk, mgr inż. Marta Niedzielska, mgr inż. Małgorzata Szyc. Miasto Częstochowę reprezentowali: Zastępca Prezydenta Miasta pan Mirosław Soborak, Naczelnik Wydziału Komunalnego pani Bożena Herbuś oraz Prezes Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. pan Marcin Kozak. 

itgreenlogotypy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC

 

Szanowni Państwo!


     Miło nam poinformować, że 29 maja 2014r. Częstochowa gościć będzie przedstawicieli 9 europejskich miast prowadzących wspólnie międzynarodowy projekt „Green IT Network Europe” realizowany w ramach programu współpracy międzyregionalnej „Interreg IVC”. Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. jako jedyny przedstawiciel Polski w konsorcjum projektowym organizuje seminarium wymiany doświadczeń, które odbędzie się w Sali Reprezentacyjnej Ratusza Miejskiego.

Częstochowa dołączyła do projektu „Green IT Network Europe”, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej.

 

-  Ograniczanie zużycia energii obniża koszty eksploatacji i przyczynia się do oszczędności w wydatkach konsumentów - zauważa prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. - Służy też ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń, co w efekcie przynosi także inne korzyści, np. poprawę zdrowia publicznego i ograniczenie wydatków zdrowotnych.

Europejscy samorządowcy podejmują ostatnio wiele działań w zakresie wdrażania dobrych praktyk i regulacji dotyczących zwiększenia efektywności energetycznej w środowisku domowym, przemysłowym, transporcie oraz w przestrzeni publicznej. Dotyczy to również Częstochowy, która dzięki wsparciu swego prezydenta pana Krzysztofa Matyjaszczyka aktywnie przekształca się w ośrodek efektywny energetycznie.

UE greenIT

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego