Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

zapisz-siezaproponuj-temat

 

 

Inicjatywa
Formuła i cel spotkań
Terminy
Kto może wziąć udział?
Jak zgłosić udział ?

Śniadania z Przedsiębiorcami to cykliczne spotkania lokalnych przedsiębiorców z Prezydentem Miasta Częstochowy traktowane jako ważne forum dialogu między środowiskiem przedsiębiorców a samorządem, służące wymianie doświadczeń i wiedzy w sprawach ważnych dla rozwoju częstochowskich firm. Śniadania w obecnym kształcie zostały zainicjowane przez Prezydenta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyka, a ich organizatorem jest Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

W przyjaznej atmosferze Parku Przemysłowo-Technologicznego, przy porannej kawie, omawiane są sprawy dotyczące przedsiębiorców oraz ich oczekiwań wobec lokalnego samorządu. W ten sposób Prezydent wsłuchuje się w problemy przedsiębiorców, w ich propozycje, pomysły i sugestie. Jest to także forum dla konsultacji inicjatyw Prezydenta na rzecz rozwoju sektora przedsiębiorczości w Częstochowie.
Dlatego w trakcie Śniadań omawiamy ważne dla przedsiębiorców zagadnienia jak: zachęty inwestycyjne dla firm, wsparcie z programów publicznych, program rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy, możliwości nawiązywania współpracy gospodarczej na rynkach zagranicznych.
Każde ze spotkań to odrębny temat, w trakcie przewidujemy czas na omówienie kluczowego zagadnienia przez eksperta, dyskusję, indywidualne konsultacje czy panele eksperckie.

Śniadania odbywają się cyklicznie - w pierwszy czwartek danego miesiąca.
W wyjątkowych sytuacjach, np. w związku ze świętami czy wakacjami, termin może ulec zmianie – wtedy powiadamiamy o tym na naszej stronie.

Nasze spotkania mają charakter otwarty - serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które chcą aktywnie uczestniczyć w działaniach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w naszym regionie.

Aby móc wziąć udział w Śniadaniu z przedsiębiorcami, wystarczy najpóźniej na dzień przed terminem danego Śniadania zgłosić swój udział w spotkaniu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

 

IMG 20200206 083807Za nami kolejne spotkanie z cyklu „Śniadanie z przedsiębiorcami” organizowane przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowskim Parku Przemysłowo-Technologicznym, które odbyło się 6 lutego br.


Spotkanie otworzyła Wiceprezes Agencji Rozwoju Regionalnego Pani Anna Potrzebowska, która przywitała licznie zebranych gości oraz przedstawiła plan przebiegu "Śniadania z przedsiębiorcami". Gościem specjalnym niniejszego wydarzenia był Prezydent Miasta Częstochowy Pan Krzysztof Matyjaszczyk.


Na czwartkowym spotkaniu zostały poruszone dwa tematy. Pierwszy z nich dotyczył dotacji unijnych dla firm w 2020 r. Pan Józef Wojtas, specjalista ds. Funduszy Europejskich Lokalnego Punktu Informacyjnego w Częstochowie prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. przedstawił informacje nt. możliwości pozyskiwania dotacji dla przedsiębiorców w ramach Programów Operacyjnych z Unii Europejskiej. Chcąc prowadzić innowacyjną działalność gospodarczą warto skorzystać z wielu możliwości jakie oferują Fundusze Europejskie, a tym samym zachęcamy do skontaktowania się z naszymi konsultantami z Lokalnego Punktu Informacyjnego.  


Drugim tematem spotkania były "Podstawy komunikacji w biznesie". Temat ten został poprowadzony przez Panią Justynę Królak, Kierowniczkę Referatu Kadr Urzędu Miasta Częstochowa oraz specjalistkę w szkoleniach z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, treningów menadżerskich i prawa pracy. Druga część wydarzenia przebiegła w charakterze warsztatów, włączając tym samym uczestników do czynnego udziału w spotkaniu. Uczestnicy, dzięki kilku testom mogli poznać swój własny profil osobowości oraz dowiedzieć się jak należy pracować z osobami o poszczególnych typach osobowości.


Spotkanie pozwoliło uczestnikom uzmysłowić sobie jak ogromny wpływ na naszą pracę i życie ma komunikacja, jak bywa ona trudna szczególnie w zespole oraz to, że każdy z nas jest inny, a co za tym idzie - inaczej się komunikuje. Uczestnicy mogli się także dowiedzieć jak przełamać bariery w komunikacji, traktować różnice jako atuty oraz, że warto przykładać wagę do skutecznej komunikacji.


Bardzo dziękujemy wszystkim zebranym gościom na spotkaniu za obecność i serdecznie zapraszamy na kolejne wydarzenie z cyklu "Śniadanie z przedsiębiorcami", które odbędzie się 5 marca br.

 

IMG 20200206 083351     IMG 20200206 083418

IMG 20200206 083807     IMG 20200206 092738