Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

zapisz-siezaproponuj-temat

 

 

Inicjatywa
Formuła i cel spotkań
Terminy
Kto może wziąć udział?
Jak zgłosić udział ?

Śniadania z Przedsiębiorcami to cykliczne spotkania lokalnych przedsiębiorców z Prezydentem Miasta Częstochowy traktowane jako ważne forum dialogu między środowiskiem przedsiębiorców a samorządem, służące wymianie doświadczeń i wiedzy w sprawach ważnych dla rozwoju częstochowskich firm. Śniadania w obecnym kształcie zostały zainicjowane przez Prezydenta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyka, a ich organizatorem jest Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

W przyjaznej atmosferze Parku Przemysłowo-Technologicznego, przy porannej kawie, omawiane są sprawy dotyczące przedsiębiorców oraz ich oczekiwań wobec lokalnego samorządu. W ten sposób Prezydent wsłuchuje się w problemy przedsiębiorców, w ich propozycje, pomysły i sugestie. Jest to także forum dla konsultacji inicjatyw Prezydenta na rzecz rozwoju sektora przedsiębiorczości w Częstochowie.
Dlatego w trakcie Śniadań omawiamy ważne dla przedsiębiorców zagadnienia jak: zachęty inwestycyjne dla firm, wsparcie z programów publicznych, program rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy, możliwości nawiązywania współpracy gospodarczej na rynkach zagranicznych.
Każde ze spotkań to odrębny temat, w trakcie przewidujemy czas na omówienie kluczowego zagadnienia przez eksperta, dyskusję, indywidualne konsultacje czy panele eksperckie.

Śniadania odbywają się cyklicznie - w pierwszy czwartek danego miesiąca.
W wyjątkowych sytuacjach, np. w związku ze świętami czy wakacjami, termin może ulec zmianie – wtedy powiadamiamy o tym na naszej stronie.

Nasze spotkania mają charakter otwarty - serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które chcą aktywnie uczestniczyć w działaniach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w naszym regionie.

Aby móc wziąć udział w Śniadaniu z przedsiębiorcami, wystarczy najpóźniej na dzień przed terminem danego Śniadania zgłosić swój udział w spotkaniu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

 

IMG 20200305 083507W czwartek 5 marca br. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Śniadanie z przedsiębiorcami” organizowane przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowskim Parku Przemysłowo-Technologicznym.


Spotkanie otworzył Pan Marcin Kozak, Prezes Zarządu ARR wraz z Panem Andrzejem Babczyńskim, Zastępcą Prezydenta Miasta Częstochowy.


Tematem spotkania była „Polityka flotowa w małej i średniej firmie”. Prelekcję wygłosił Pan Konrada Ociepka, kierownik sprzedaży flotowej w Grupie Krotoski Częstochowa wraz z Panią Anetą Drosik, radcą prawnym oraz specjalistką z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego.


Flota samochodowa to nic innego jak zespół wszelkich środków samochodowych działających w ramach jednego przedsiębiorstwa. Firmy mające w swoim zapleczu samochody służbowe powinny posiadać politykę flotową, czyli dokument z wszelkimi regulacjami odnoszącymi się do zasad użytkowania samochodów firmowych. Posiadanie floty samochodowej w firmie pozwala na zapewnienie mobilności oraz może stanowić formę benefitów dla pracowników. Jednak użytkowanie  firmowych aut może nieść za sobą ogromną odpowiedzialność i wiązać się z rozlicznymi konsekwencjami. Wówczas aby uniknąć wszelkich problemów związanych z posiadaniem floty, firmy powinny wprowadzić odpowiednio skonstruowaną politykę flotową. Dodatkowo efektywne zarządzanie flotą powinno opierać się na specjalistycznych narzędziach monitorujących. Polityka flotowa jest nieodłącznym elementem w firmach, które posiadają choć jedno auto służbowe, odpowiednie jej sformułowanie ogranicza wszelkie problemy związane z użytkowaniem floty.


Dziękujemy gościom, którzy przybili na spotkanie i zapraszamy 2 kwietnia br. na kolejne wydarzenie z cyklu „Śniadanie z przedsiębiorcami”.

 

IMG 20200305 082304     IMG 20200305 083525

IMG 20200305 083501     IMG 20200305 083507

IMG 20200305 083609