Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

zapisz-siezaproponuj-temat

 

 

Inicjatywa
Formuła i cel spotkań
Terminy
Kto może wziąć udział?
Jak zgłosić udział ?

Śniadania z Przedsiębiorcami to cykliczne spotkania lokalnych przedsiębiorców z Prezydentem Miasta Częstochowy traktowane jako ważne forum dialogu między środowiskiem przedsiębiorców a samorządem, służące wymianie doświadczeń i wiedzy w sprawach ważnych dla rozwoju częstochowskich firm. Śniadania w obecnym kształcie zostały zainicjowane przez Prezydenta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyka, a ich organizatorem jest Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

W przyjaznej atmosferze Parku Przemysłowo-Technologicznego, przy porannej kawie, omawiane są sprawy dotyczące przedsiębiorców oraz ich oczekiwań wobec lokalnego samorządu. W ten sposób Prezydent wsłuchuje się w problemy przedsiębiorców, w ich propozycje, pomysły i sugestie. Jest to także forum dla konsultacji inicjatyw Prezydenta na rzecz rozwoju sektora przedsiębiorczości w Częstochowie.
Dlatego w trakcie Śniadań omawiamy ważne dla przedsiębiorców zagadnienia jak: zachęty inwestycyjne dla firm, wsparcie z programów publicznych, program rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy, możliwości nawiązywania współpracy gospodarczej na rynkach zagranicznych.
Każde ze spotkań to odrębny temat, w trakcie przewidujemy czas na omówienie kluczowego zagadnienia przez eksperta, dyskusję, indywidualne konsultacje czy panele eksperckie.

Śniadania odbywają się cyklicznie - w pierwszy czwartek danego miesiąca.
W wyjątkowych sytuacjach, np. w związku ze świętami czy wakacjami, termin może ulec zmianie – wtedy powiadamiamy o tym na naszej stronie.

Nasze spotkania mają charakter otwarty - serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które chcą aktywnie uczestniczyć w działaniach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w naszym regionie.

Aby móc wziąć udział w Śniadaniu z przedsiębiorcami, wystarczy najpóźniej na dzień przed terminem danego Śniadania zgłosić swój udział w spotkaniu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

 

 sniadanie 06 1O możliwościach praktycznego kształcenia studentów rozmawiali uczestnicy kolejnego „Śniadania z Przedsiębiorcami”, które odbyło się w częstochowskim Parku Przemysłowo – Technologicznym. Głównym tematem spotkania były „Możliwości praktycznego kształcenia i transferu wiedzy w Politechnice Częstochowskiej na przykładzie Centrum Transferu Technologii (działającego przy Agencji Rozwoju Regionalnego) i Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii”.

 

Podjęcie tej problematyki to wynik postulatów przedsiębiorców związanych z  kształceniem praktycznym studentów zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy.

 

- Obecnie mamy zupełnie inne możliwości, niż jeszcze przed kilkoma laty. Współpraca uczelni z określonymi firmami pozwala na dokładne przygotowanie przyszłych absolwentów do pracy w konkretnym przedsiębiorstwie. Taki system to korzyść zarówno dla pracodawcy, jak i przyszłego pracownika – mówił prof. Jacek Leszczyński z Instytutu Zaawansowanych Technologii Energetycznych Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Politechniki Częstochowskiej.

 

MAJ 2014 - „Możliwości likwidacji barier w prowadzeniu działalności gospodarczej wynikających z przepisów krajowych”.

05-01

15 maja 2014 roku w Częstochowskim Parku Przemysłowo Technologicznym odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Śniadanie z Przedsiębiorcami.
Na zaproszenie, wystosowane do wszystkim parlamentarzystów regionu częstochowskiego, odpowiedzieli Poseł na Sejm RP Marek Balt i Senator RP Andrzej Szewiński.

Tematyka rozmów zdominowana została przez omówieniu barier w prowadzeniu działalności gospodarczej wynikających z przepisów krajowych.
Szczególnych utrudnień przedsiębiorcy upatrują w przepisach:

04-02     Wyjątkowym zainteresowaniem cieszyło się kwietniowe spotkanie z przedsiębiorcami, w którym wzięli udział przedstawiciele specjalnych stref ekonomicznych w Katowicach i Mielcu. Ponad 70 ha gruntów w Częstochowie zostanie wkrótce objęte terenami obu tych stref. TRW zapowiada inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w naszym mieście.


    Niedawno Rząd RP przyjął  rozporządzenie w sprawie włączenia 34,4 ha terenów w rejonie ul. Korfantego i Koksowej do Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec. W rządowym procesie legislacyjnym jest też rozporządzenie w sprawie zmiany granic Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, dotyczące m.in. objęcia obszarem strefy dwóch terenów inwestycyjnych Kusięcka i Skorki (w sumie 36,5 ha).
Dlatego też przedstawiciele obu stref bardzo poważnie potraktowali zaproszenie na spotkanie z częstochowskimi przedsiębiorcami i prezydentem miasta, wystosowane przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie.

03-02     O zmianach w częstochowskim szkolnictwie zawodowym rozmawiali uczestnicy marcowego „Śniadania z Przedsiębiorcami”, które odbyło się w częstochowskim Parku Przemysłowo – Technologicznym 6 marca.

     Podczas spotkania omówiono system szkolnictwa zawodowego w mieście, zmiany w jego funkcjonowaniu po wprowadzeniem reformy systemu oświaty oraz potrzeby i plany jego rozwoju.

„Indie - możliwości współpracy gospodarczej i handlowej” były głównym tematem  „Śniadania z Przedsiębiorcami”, które odbyło  się 6 lutego w Parku Przemysłowo Technologicznym.

 

Gościem specjalnym spotkania był Prezes Polsko Indyjskiej Izby Gospodarczej pan Ryszard Sznajder.

 

Misją Izby od początku jej powstania w 2008 roku jest wspieranie i promowanie współpracy biznesowej pomiędzy Polską a Indiami, pogłębianie i umacnianie wzajemnych więzi gospodarczych, w tym do podejmowania wspólnych przedsięwzięć i wymiany doświadczeń biznesowych. Izba działa dla polskich przedsiębiorców, ułatwiając i towarzysząc im w pierwszych kontaktach z partnerami indyjskimi, tak aby podjęta współpraca była jak najbardziej korzystna i przebiegała dynamicznie, ale zarazem profesjonalnie.

01-02    „Planowane działania na rzecz przedsiębiorstw w Częstochowie w 2014 roku" były głównym tematem kolejnego „Śniadania z Przedsiębiorcami", które odbyło się 9 stycznia br. w Częstochowskim Parku Przemysłowo-Technologicznym.


    Podczas spotkania zastępca prezydenta Częstochowy Wanda Kukla zaprezentowała szczegółowe plany miasta na stymulowanie rozwoju przedsiębiorstw w Częstochowie oraz misję i cele strategiczne w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy w 2014 roku.


    To między innymi dzięki pomysłom i wnioskom częstochowskich pracodawców powstał program, który służy nie tylko przedsiębiorcom, ale wszystkim mieszkańcom miasta. Mamy już potrzebną wiedzę i niezbędne narzędzia, więc teraz musimy zrobić wszystko, żeby usunąć jak najwięcej przeszkód na drodze do rozwoju miasta – mówiła Wanda Kukla.