Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Informacja z otwarcia ofert

 

Nr postępowania ZAM/30/MP-ZC/2020

 

w przetargu nieograniczonym dot. świadczenia usługi prowadzenia szkoleń/kursów zawodowych wraz z egzaminami certyfikowanymi oraz prowadzenia szkoleń/kursów podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe dla uczestników projektu  „Zrealizowany cel zawodowy”.

 

 

Szczegółowe informacje z otwrcia ofert

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej