Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Zapytanie ofertowe

realizowane na podstawie art. 138o z uwzględnieniem art. 5c ust. 2

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

Nr postępowania ZAM/36/CP/2020

 

Oferta złożona na realizację usługi w zakresie fizycznej ochrony mienia znajdującego się w budynku zlokalizowanym w Częstochowie przy ul. Wały Dwernickiego 117/121, stanowiącym własność Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., wraz z obsługą recepcji i świadczeniem prac porządkowych w okresie od 1.11.2020 r. do 31.10.2021 r.

 

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ

Formularz oferty - ZAM/36/CP/2020