Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Zamówienia publiczne

PRZETARG ARR/9/MP-KL/14/P


Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) na

 

Prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz kół zainteresowań

w Gimnazjum przy Zespole Szkół im. Synów Pułku w Węglowicach

PRZETARG ARR/8/MP-KL/14/P


Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) na

 

Prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz kół zainteresowań

w Gimnazjum przy Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Pankach

PRZETARG ARR/7/MP-KL/14/P


Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) na

 

Prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz kół zainteresowań

w Gimnazjum w Opatowie

PRZETARG ARR/6/MP-KL/14/P


Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) na

 

Prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz kół zainteresowań

w Gimnazjum przy Zespole Szkół w Ostrowach nad Okszą

PRZETARG ARR/5/MP-KL/14/P


Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) na

 

Prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz kół zainteresowań

w Gimnazjum im. Świętej Jadwigi Królowej w Miedźnie

PRZETARG ARR/4/MP-KL/14/P


Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) na

 

Prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz kół zainteresowań
w
Gimnazjum przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. M. Konopnickiej w Łobodnie

PRZETARG ARR/3/MP-KL/14/P
Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) na

 

Prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz kół zainteresowań
w
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kłobucku

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY

Nr. sprawy ARR/2/CP/2014

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę węgla EKO - groszek workowanego wraz z transportem i jego rozładunkiem dla budynku Częstochowskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego przy ul. Odlewników 43 w Częstochowie prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A

Szczegółowa odpowiedz na pytanie wykonawcy do pobrania TUTAJ

Częstochowa: Dostawa węgla EKO - groszek workowanego wraz z transportem i jego rozładunkiem dla budynku Częstochowskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego przy ul. Odlewników 43 w Częstochowie prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

Numer ogłoszenia: 29402 - 2014;
data zamieszczenia: 27.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

[Pobierz SIWZ]