Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Znak sprawy: ZAM/06/CT/2018

 

Przedmiot zamówienia: Usługi opracowania metodologii analizy oferty wybranych kluczowych centrów wiedzy na potrzeby PPO w ramach projektu  „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3 Profesjonalizacja IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.,
al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 8,  28 stycznia 2019 r. do godz. 12:00

 

 

Szczegółowe informacje Zapytania Ofertowego

ZAM/06/CT/2019 - Załącznik nr 1 formularz ofertowy

ZAM/06/CT/2019 - Załącznik nr 2 oświadczenie o braku powiązań

ZAM/06/CT/2019 - Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy o posiadanym doświadczeniu