Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Znak sprawy: ZAM/30/OWES/2019

 

Działając na podstawie Regulaminu zamówień publicznych, których szacunkowa wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę organizacji i przeprowadzenia szkoleń zawodowych dla pracowników nowoutworzonych przedsiębiorstw społecznych - osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  w ramach projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018-2023”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (kod CPV: 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego).

 Termin i miejsce składania ofert

 

Oferty należy złożyć w terminie do 05.07.2019 r., do godziny 15:30 (liczy się data wpływu oferty do biura projektu)
Miejsce składania ofert: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., 42-202, al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3 (Biuro projektu JOWES).
Ofertę można składać w następujący sposób:

  • osobiście w Biurze projektu,
  • za pośrednictwem poczty i firm kurierskich na adres Zamawiającego,
  • drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dopuszcza składanie ofert częściowych.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

 

 

Szczegółowe Informacje Zapytania Ofertowego

Oferta cenowa


 

Informacja o wynikach postępowania - ZAM/30/OWES/2019

Informacja o wynikach postępowania - ZAM/30/OWES/2019_2