Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

I kwartał 2018 roku obfitował w spotkania organizowane w ramach projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3 Profesjonalizacja IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Cykl spotkań rozpoczęło spotkanie branżowe „Otoczenie regulacyjne i finansowanie inwestycji w innowacyjne rozwiązania technologiczne dla energetyki konwencjonalnej”, które odbyło się 15 lutego 2018 r. w siedzibie Częstochowskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali przedstawiciele przedsiębiorstw działających w branży energetycznej na terenie województwa śląskiego.


W czasie wykładów poruszane były tematy wsparcia dla przemysłu i energetyki w województwie śląskim.

 

20 marca 2018 roku odbyło się kolejne z cyklu spotkanie - Spotkanie B2B "Nowoczesne technologie i perspektywy rozwoju energetyki zawodowej w Polsce”, które w całości poświęcone zostało rozwojowi efektywnych ekonomicznie źródeł energii konwencjonalnej na obszarze województwa śląskiego. Oprócz typowo wykładowej części merytorycznej, zaproponowano uczestnikom tzw. spotkania B2B czyli udział w strefie indywidualnych i rzeczowych spotkań pomiędzy firmami specjalizującymi się w obszarze szeroko pojętej energetyki, co było  doskonałą okazją do zdobycia nowych kontaktów biznesowych i nawiązania współpracy.


Ostatnie z cyklu spotkań odbyło się 26 marca 2018 roku w Instytucie Zaawansowanych Technologii Energetycznych Politechniki Częstochowskiej i skierowane było do naukowców i przedsiębiorców specjalizujących się w dziedzinie energetyki. Panel dyskusyjny z wykorzystaniem warsztatu pt. „Technologie Przyszłości w Energetyce” był doskonałą okazją do rozmów w temacie nowoczesnych i kluczowych technologii energetycznych.


W czasie dyskusji poruszano kwestię priorytetów w zakresie badań, rozwoju i innowacji, wokół których koncentrowane powinny być dalsze działania sektora energetycznego w województwie śląskim.

 

Zapraszamy do zapoznania się z raportem końcowym „Technologie przyszłości w energetyce”:

Technologie przyszłości w energetyce