Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 

Nr postępowania ZAM/63/MP-ZC/2020

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych wraz z egzaminami certyfikowanymi oraz przeprowadzenie szkoleń/kursów podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe dla uczestników projektu  „Zrealizowany cel zawodowy”.

 

Zamawiający informuje, że wydłuża termin składania ofert do dnia 27.01.2021 r. do godz. 9.00 oraz wyznacza nowy termin otwarcia ofert, w dniu 27.01.2021 r., godz. 9.15.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługa

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ

Załączniki 1, 1A, 2a, 2b, 2c, 2d - ZAM/63/MP-ZC/2020

Załączniki 3 - ZAM/63/MP-ZC/2020

Załączniki 4 - ZAM/63/MP-ZC/2020

Załączniki 5 - ZAM/63/MP-ZC/2020

 

Ogłoszenie o wydłużeniu terminu - ZAM/63/MP-ZC/2020