Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 

Nr postępowania ZAM/19/MP-ZC/2020

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przeprowadzenia szkoleń/kursów zawodowych wraz z egzaminami certyfikowanymi oraz przeprowadzenia szkoleń/kursów podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe dla uczestników projektu „Zrealizowany cel zawodowy”

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Nr postępowania ZAM/11/CP/2020

 

Przedmiot zamówienia: Budowa hali przemysłowej wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu inwestycji w lokalizacji Częstochowa, ul. Ekonomiczna 5.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. części nr: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV.

 

Nr postępowania ZAM/10/MP-LP-LZ/2020

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi prowadzenia szkoleń/kursów zawodowych wraz z egzaminami certyfikowanymi oraz prowadzenia szkoleń/kursów podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe dla uczestników projektów „Nowa praca – lepsza przyszłość” oraz „Szansa na lepsze zatrudnienie”.

Sprostowanie do Informacji z otwarcia ofert z dnia 31.03.2020 r.

 

Nr postępowania ZAM/10/MP-LP-LZ/2020

 

w przetargu nieograniczonym dot. świadczenia usługi prowadzenia szkoleń/kursów zawodowych wraz z egzaminami certyfikowanymi oraz prowadzenia szkoleń/kursów podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe dla uczestników projektów  „Nowa praca – lepsza przyszłość” oraz  „Szansa na lepsze zatrudnienie”.

Informacja z otwarcia ofert

 

Nr postępowania ZAM/10/MP-LP-LZ/2020

 

w przetargu nieograniczonym dot. świadczenia usługi prowadzenia szkoleń/kursów zawodowych wraz z egzaminami certyfikowanymi oraz prowadzenia szkoleń/kursów podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe dla uczestników projektów  „Nowa praca – lepsza przyszłość” oraz  „Szansa na lepsze zatrudnienie”.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU - Usługi

Nr postępowania ZAM/10/MP-LP-LZ/2020

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi prowadzenia szkoleń/kursów zawodowych wraz z egzaminami certyfikowanymi oraz prowadzenia szkoleń/kursów podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe dla uczestników projektów „Nowa praca – lepsza praca” oraz „Szansa na lepsze zatrudnienie”

 

Zamawiający informuje, że wydłuża termin składania ofert do dnia 30.03.2020 r. do godz. 8.30 oraz wyznacza nowy termin otwarcia ofert, w dniu 30.03.2020 r., godz. 8.45.

 

Szczegółowa informacja – BZP

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 

Nr postępowania ZAM/10/MP-LP-LZ/2020

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi prowadzenia szkoleń/kursów zawodowych wraz z egzaminami certyfikowanymi oraz prowadzenia szkoleń/kursów podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe dla uczestników projektów  „Nowa praca – lepsza przyszłość” oraz  „Szansa na lepsze zatrudnienie”.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. części nr: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII.

 

nr sprawy ZAM/55/MP-LP-LZ/2019


dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi prowadzenia szkoleń/kursów zawodowych wraz z egzaminami certyfikowanymi oraz prowadzenia szkoleń/kursów podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe dla uczestników projektów „Nowa praca – lepsza przyszłość” oraz „Szansa na lepsze zatrudnienie”.

Sprostowanie błędu pisarskiego w Załączniku Nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

Nr ZAM/47/MP-LP-LZ/2019

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenia usługi prowadzenia szkoleń/kursów zawodowych wraz z egzaminami certyfikowanymi oraz prowadzenia szkoleń/kursów podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe dla uczestników projektów  „Nowa praca – lepsza przyszłość” oraz  „Szansa na lepsze zatrudnienie”.

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Nr postępowania ZAM/55/MP-LP-LZ/2019

 

w przetargu nieograniczonym dot. świadczenia usługi prowadzenia szkoleń/kursów zawodowych wraz z egzaminami certyfikowanymi oraz prowadzenia szkoleń/kursów podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe dla uczestników projektów  „Nowa praca – lepsza przyszłość” oraz  „Szansa na lepsze zatrudnienie”.