Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Zamówienia publiczne

Informacja z otwarcia ofert

 

Nr postępowania ZAM/29/MP-LP/2020

 

w przetargu nieograniczonym dot. świadczenia usługi prowadzenia szkoleń/kursów zawodowych wraz z egzaminami certyfikowanymi oraz prowadzenia szkoleń/kursów podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe dla uczestników projektu  „Nowa praca – lepsza przyszłość”.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 

Nr postępowania ZAM/29/MP-LP/2020

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi prowadzenia szkoleń/kursów zawodowych wraz z egzaminami certyfikowanymi oraz prowadzenia szkoleń/kursów podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe dla uczestników projektu  „Nowa praca – lepsza przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) na lata 2014-2020,Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.  części nr: I, II, III, IV, V, VI,VII.

 

nr sprawy ZAM/23/MP-LP-LZ/2020


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi prowadzenia szkoleń/kursów zawodowych wraz z egzaminami certyfikowanymi oraz prowadzenia szkoleń/kursów podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe dla uczestników projektów „Nowa praca – lepsza przyszłość” oraz „Szansa na lepsze zatrudnienie”.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Nr postępowania ZAM/11/CP/2020

 

Dotyczy: postępowania ZAM/11/CP/2020 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa hali przemysłowej wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu inwestycji w lokalizacji Częstochowa, ul. Ekonomiczna 5.

Informacja z otwarcia ofert

 

Nr postępowania ZAM/23/MP-LP-LZ/2020

 

w przetargu nieograniczonym dot. świadczenia usługi prowadzenia szkoleń/kursów zawodowych wraz z egzaminami certyfikowanymi oraz prowadzenia szkoleń/kursów podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe dla uczestników projektów  „Nowa praca – lepsza przyszłość” oraz  „Szansa na lepsze zatrudnienie”.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. części nr: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI, LII

 

nr sprawy ZAM/19/MP-ZC/2020


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi prowadzenia szkoleń/kursów zawodowych wraz z egzaminami certyfikowanymi oraz prowadzenia szkoleń/kursów podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe dla uczestników projektu „Zrealizowany cel zawodowy”.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 

Nr postępowania ZAM/23/MP-LP-LZ/2020

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi prowadzenia szkoleń/kursów zawodowych wraz z egzaminami certyfikowanymi oraz prowadzenia szkoleń/kursów podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe dla uczestników projektów  „Nowa praca – lepsza przyszłość” oraz  „Szansa na lepsze zatrudnienie”

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi ZAM/8/MP-LP/2020

 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA: świadczenie usługi prowadzenia szkoleń/ kursu: Kurs cukierniczy dla 1 uczestniczki projektu „Nowa praca – lepsza przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Nr postępowania ZAM/19/MP-ZC/2020

 

w przetargu nieograniczonym dot. świadczenia usługi prowadzenia szkoleń/kursów zawodowych wraz z egzaminami certyfikowanymi oraz prowadzenia szkoleń/kursów podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe dla uczestników projektu  „Zrealizowany cel zawodowy”.

Informacja z otwarcia ofert

 

Nr postępowania ZAM/11/CP/2020

 

w przetargu nieograniczonym pn. Budowa hali przemysłowej wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu inwestycji w lokalizacji Częstochowa, ul. Ekonomiczna 5.